Rodzaje deklaracji PIT w 2018/2019 roku

Początek roku to dla każdego z nas bardzo ważny czas, gdy zaczynamy realizować nasze postanowienia na nadchodzące 12 miesięcy. Ale to również moment, w którym musimy zacząć myśleć o naszych deklaracjach podatkowych. Niezależnie od tego czy jesteśmy zatrudnienia na jakikolwiek rodzaj umowy, czy też prowadzimy własną działalność, spoczywa na nas obowiązek złożenia odpowiedniego formularza, w wyznaczonym terminie. Warto jednak uporać się z tym zadaniem jak najszybciej. A co jeśli nie jesteśmy pewni, który typ deklaracji powinniśmy złożyć i kiedy? Oto mała podpowiedź.

Termin do końca stycznia

Z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej jako pierwsi muszą się wywiązać ci podatnicy, którzy posiadają dochody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Osoby z kartą podatkową wypełniają PIT-16A, duchowni PIT-19A, podatnicy opodatkowani ryczałtem PIT-28. Do 31 stycznia należy także składać deklaracje PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz informacje IFT w tradycyjnej wersji papierowej.

Termin do końca lutego

28 lutego to ostateczny termin dostarczenia do urzędu skarbowego deklaracji PIT-14, która obowiązuje spółdzielnie i kasy mieszkaniowe, informacji IFT oraz papierowej wersji wypełnionych formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-R.

Termin do końca kwietnia

Najpopularniejsze rodzaje deklaracji, można natomiast składać aż do końca kwietnia. PIT-36, PIT-36-L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 – termin dostarczenia tych deklaracji mija 30 kwietnia. Często pojawia się jednak pytania, który formularz powinniśmy tak naprawdę wypełnić? Zwłaszcza osoby, które w tym roku zrobią to po raz pierwszy mogą mieć problem. Dlatego poniżej znajdą one małą ściągawkę.

gość przegląda dokumenty potrzebne do rozliczenia pitu

PIT-36 to deklaracja podatkowa dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika. Są to zatem przede wszystkim osoby, które:

 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na ogólnych zasadach;
 • prowadzą działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach;
 • uzyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze;
 • uzyskują przychody ze źródeł położonych za granicą;
 • uzyskują inne przychody, od których sami opłacali zaliczki na podatek.

PIT-37 to deklaracja podatkowa dla osób fizycznych, które pozyskują zarobki za pośrednictwem płatników. Są to wszystkie osoby, które:

 • pobierają wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy lub stosunku służbowego;
 • pobierają rentę, emeryturę, świadczenia lub zasiłki emerytalne;
 • otrzymują wynagrodzenie z tytułu praw autorskich i majątkowych;
 • otrzymują wynagrodzenie z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych lub kontraktów menadżerskich;
 • pobierają zasiłki z ubezpieczenia społecznego;
 • pobierają stypendia.

PIT-38 to deklaracja podatkowa dla osób, które sprzedawały akcje oraz udziały. Taki formularz wypełniają zatem osoby, które pozyskały jakiekolwiek przychody w ramach:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych;
 • pożyczonych papierów wartościowych;
 • udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
 • pochodnych instrumentów finansowych i realizacji wynikających z nich praw.

  PIT-39 to deklaracja podatkowa dla osób, które w poprzednim roku podatkowym sprzedały nieruchomość. Dotyczy to jednak tylko przychodu ze zbycia nieruchomości, które nabyliśmy lub wybudowaliśmy nie później niż 5 lat przed złożeniem deklaracji.

Darmowy program PIT Format

1 Comment

 • Gigus
  Opublikowano 4 czerwca, 2020 7:44 pm 0Likes

  Dzięki w tym roku skorzystałem z edeklaracji.

Zostaw komentarz